امروز:   مهر ۲۶, ۱۳۹۸    

Archive for شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۸

نرگس محمدی؛ دختر آبی، پر و بال سوخته عدالت را به نمایش گذاشت

نرگس محمدی در نامه ای از بند زنان زندان اوین ضمن اعلام تاسف از درگذشت سحر خدایاری، خودسوزی وی را گواهی بر عدالت ستیزی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست. خانم محمدی در بخشی از این نامه می گوید “سحر جانش را مقابل دری سوزاند که به جای گشودن عدالت به روی انسان ها ، ستم و بی داد را بر آنها روا می دارد.” وی همچنین نسبت به تشدید صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان حقوق زنان، کارگری و معلمان به ویژه پس از روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه اعتراض کرده و نوشته که تعداد زندانیان زن در اوین به سرعت در حال افزایش است ادامه مطلب »

تبعیض در پیوندی ناگسستنی با خودکشی

از دیدگاه پدیدارشناسی نو نگاهی بیاندازیم  درایـن رویکـرد،فـردخودکشـی‌کننده،می بایسـتی ابتـدا احسـاس کنـد کـه بـایک مسـئلۀغیـرقابـل تحمل و حل‌نشـدنی مواجـه اسـت ؛ و دوم اینکـه اعتقـادداشـته باشـد کـه مـرگ،تنهاراه‌ حل اسـت؛سـوم اینکـه موقعیت موجـود،قابـل کنتـرل نیسـت.داگلاس اشـاره می‌کنـد کـه خودکشـی معانـی مختلفـی؛ازقبیـل: انتقـام،طلب کمـک،فرار،توبـه وجدیـت دارد ادامه مطلب »

حمله گارد ویژه به تجمع اعتراضی کارگران هپکو!

در ادامه اعتراضات کارگران کارخانه #هپکو در روز ۲۵شهریور ۹۸، تعدادی از کارگران هپکو، در اعتراض به حقوق های معوقه خود، در زیر پل شهید بختیاری بر محدوده ریل راه آهن اعتصاب کردند و ریل راه آهن را مسدود کردند. به دنبال این اعتصاب، مأموران گارد ویژه به کارگران حمله کردند که منجر به زخمی و بستری شدن تعدادی از کارگران شد و گروهی از کارگران نیز بازداشت شده اند ادامه مطلب »

زن کشی در دو قاب

از ماجرای قتل میترا استاد هنوز چهار ماه هم نمی‌گذرد،خودسوزی زنی جوان در پایتخت که به فوتبال عشق می‌ورزیده …مصداق پایه‌های ساختار نظام بر کنترل خواست زنان و محدودسازی آن بنا شده و ساختار قیم‌مابانه است. آن‌چه یک زن می‌‌تواند بخواهد، حق بر بدنش، بر مشارکت‌اش در فضاهای اجتماعی، بر فرزندانش، بر امکان کار و بر بسیاری چیزهای دیگرش دارد، عمدتاً بر مبنای قوانینی پدرسالارانه شکل گرفته. قوانینی که میان زنان و تحقق تمام آن‌چه ممکن است بطلبند، واسطه‌ای مردانه/مردسالارانه جاسازی کرده است ادامه مطلب »

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی