امروز:   مهر ۱, ۱۳۹۸    

گزارشی از شرکت رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

در پیش کنگره سندیکای فرهنگیان فدراسیون متحده سندیکایی – اف.اس.او

رضا شهابی به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و دستگیری ها پرداخت. به زندانی بودن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد. همچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نام برد. او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد. شهابی در ادامه از محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح الله مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد.

 

 

 

***

 

 

 

رضا شهابی در روز ۱۵ مه ۲۰۱۹ در نشست پیش کنگره سندیکای فرهنگیان اف. اس. او. در مقر سندیکا در پاریس شرکت کرد. در ابتدا برنادِت گروآزون دبیر کل سندیکا با ابراز خوشوقتی از این آشنائی، به معرفی رضا شهابی و سوابق مبارزاتی او پرداخت و در ادامه بر اهمیت همبستگی بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و سندیکاهای مختلف و به ویژه سندیکای واحد و معلمان تاکید کرد.
سپس رضا شهابی رشته سخن را به دست گرفت. او با سپاسگزاری از رابطه فیمابین و از همبستگی و پشتیبانی چند ساله سندیکای اف. اس. او از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد که این همبستگی ها همچنان ادامه یابند. رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و دستگیری ها پرداخت. به زندانی بودن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد. همچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نام برد. او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد. شهابی در ادامه از محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح الله مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد.
آنگاه نوبت میشل اولیویه از بخش بین الملل سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی فرانسه رسید. او گزارش مختصری درباره فعالیت های کلکتیو درباره ایران و نقش سندیکای فرهنگیان اف. اس در آن ارائه داد.
در پایان در طی نشتی با شرکت اودیل کوردُلیه، مسئول بخش بین المللی سندیکا، میشل اولیویه از بخش بین الملل سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی و الکساندرا بوژانیک از بخش بین المللی و رضا شهابی گفتگویی دوستانه و مفید در رابطه با فعالیت سندیکائی و همبستگی سندیکای معلمان با جنبش کارگری و جنبش معلمان در ایران و مطالبات صنفی آن ها انجام شد.
این دیدار که حدود سه ساعت به درازا کشید با خواست و تأکید مسئولان سندیکای معلمان فرانسه و نیز سندیکای بین المللی معلمان بر ادامه تماس بین فرهنگیان ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت های کلکتیو سندیکائی و نقش سندیکای معلمان در آن، پایان گرفت.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

۳۰ اردیبهشت۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی