امروز:   اسفند ۱, ۱۳۹۸    

سخنی درباره مشکل کورجنسیتی

Bildergebnis für ‫کوری جنسیتی‬‎کورجنسیتی یک اختلال در تفکر اجتماعی است که به علت فقدان آگاهی فمینیستی ایجاد می‌شود. در واقع وقتی در جامعه‌ای آگاهی فمینیستی مجال عرضه و انتشار به شکلی درست، دقیق و فراگیر نداشته باشد؛ و در عوض برداشت‌ها و تفسیرهای مخدوش و تحریف شده از آن به قصد گمراه کردن اذهان عموم پراکنده شده باشد، کورجنسیتی عمومیت بیشتری پیدا می‌کند، به‌طوری که از عالی‌ترین سطوح دانشگاهی تا افراد عامی، از مرد تا زن و از نسل‌های گذشته تا نسل‌های جدید گرفتار آن می‌شوند.

*****
صحبت از نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت که می‌شود، دیدگاهی که فراوانی قابل توجهی هم دارد در مقابل آن قرار می‌گیرد که چنین شکلی از نابرابری را انکار می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. وقتی هم که نابرابری جنسیتی، با ذکر مثال و مصداق تشریح و اثبات می‌شود، صاحبان این دیدگاه سعی می‌کنند، علت محرومیت و موقعیت فرودست زنان را ناشی از عوامل دیگری جا بزنند و برای آن دلایل دیگری بتراشند. علاوه بر این آنها عموماً نابرابری جنسیتی را موضوعی بی‌اهمیت می‌دانند که در برابر سایر «مسائل مهمتر» نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. آنها معتقدند فمینیست ها که به مسأله جنسیت می پردازند و آن را در هر موقعیت اجتماعی دخیل می دانند، به دنبال برتری زنان بر مردان هستند و اساساً با مردان دشمنی دارند. آنها فمینیسم و پرداختن به مسأله جنسیت و اشاره به ساختار مردسالارانه ای که مناسبات نابرابر میان دو جنس را رقم زده است، تفرقه انگیز و نوعی نفرت پراکنی علیه مردان تلقی می کنند. با چنین تفسیری ، انتقاد و ستیز با ایدئولوژی مردسالاری را با ستیز علیه مردان  برابر دانسته و بعد از آن، احقاق حق زنان به انتقام جویی از مردان تعبیر می شود، و بعد با این استدلال که مردان مسؤول وضعیت زنان نیستند و خودشان مشکلات زیادی دارند، از اساس منکر ستم جنسیتی می شوند و مردستیزیِ فمینیست ها را محکوم می کنند. حال اینکه در چنین نظام فکری ای، ساختار مردسالارانه ای که نابرابری جنسیتی را رقم زده، کجا قرار می گیرد؟ مشخص نیست.

افرادی که قادر به تشخیص جنسیت به عنوان یک متغیر تأثیر گذار در تولید نابرابری نیستند، یا نمی توانند بین نقد ایدئولوژی مردسالاری با مردستیزی تمایز بگذارند، الزاماً افرادی نیستند که موافق تبعیض جنسیتی باشند. شاید برخی از آنها بتوانند ساعت ها درباره فضیلت عدالت یا ضرورت برابری اجتماعی دادسخن بدهند، اما به مسأله نابرابری بین زن و مرد که می رسند، به یکباره مسیرشان تغییر می کند!

چنین دیدگاهی که قادر به دیدن ساختارهای مریی و نامریی مردسالارانه و درک  جنسیت به عنوان عاملی تعیین کننده در سیستم تخصیص امتیازات مادی و معنوی نیست، و نمی تواند درک کند که چگونه در یک نظام مردسالاری موانع پیدا و پنهان در مسیر حرکت زنان قرار می گیرند، یک دیدگاه مبتلا به کورجنسیتی یاgender-blindness  است.

کورجنسیتی یک اختلال در تفکر اجتماعی است که به علت فقدان آگاهی فمینیستی ایجاد می شود. در واقع وقتی در جامعه ای آگاهی فمینیستی مجال عرضه و انتشار به شکلی درست، دقیق و فراگیر نداشته باشد؛ و در عوض برداشت ها و تفسیرهای مخدوش و تحریف شده از آن به قصد گمراه کردن اذهان عموم پراکنده شده باشد، کورجنسیتی عمومیت بیشتری پیدا می کند، به طوری که از عالیترین سطوح دانشگاهی تا افراد عامی، از مرد تا زن و از نسل های گذشته تا نسل های جدید گرفتار آن می شوند. حداقل پیامد کورجنسیت بودن و عمومیت آن، تداوم نابرابری جنسیتی و تثبیت وضعیت فرودست زنان است. نمی توان قائل به برابری اجتماعی بود ولی از جنسیت سخنی به میان نیاورد یا نابرابری جنسیتی را قابل اعتنا ندانست. کورجنسیتی یک اختلال تشخیص مسأله است که تا رفع آن تصور ارائه هر نوع درمان و راهکار مؤثر برای مسأله نابرابری، خام اندیشانه و متوهمانه به نظر می رسد.

سیمین کاظمی

از صفحه تلگرام نویسنده

خرداد ۱۳۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی