اگرچه شرایط اجتماعی و فضای مدنی کشور ایران و در سالهای پایانی سده چهاردهم شمسی، دچار خفقان، اختناق و مشکلات و مصائب درون‌گروهی بسیار است، اما این جریان رهایی‌بخش، اگرچه هنوز به جنبشی منسجم و متحد تبدیل نشده، اما به نظر می‌رسد که با تلاش‌های بیش‌تر افراد و گروه‌های منتقد حاکمیت‌ها، زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به جنبشی مستقل و نه دستورپذیر، فراملی و نه در خدمت و بازیچه احزاب سیاسی و همه‌جانبه‌نگر و نه حاشیه‌نشین و تک‌بُعدی را به دست آورده است…